معماری

رامین حسین پور

Video Art Of Sculpture Selected By Prestigious Miami festival

Director: Ramin Hosseinpour

Director Statement

This piece is an experiment in the new aesthetic possibilities of AI video manipulation and a reflection on the very nature of the technology. Formally the piece plays with new montage techniques made possible with AI. Aesthetically it hints at the deep, dark desires lurking under the surface connecting it to Vertigo’s themes of artificial personas and dangerous desires for the unreal. This film draws on that reference to reflect on the interplay between human emotions, artificial personas, and the allure of simulated experiences. It invites viewers to contemplate the strange desires that may arise when humans interact with advanced technologies that blur the line between the real and the unreal, and the way cinema has already clouded that distinction.

CATEGORY
Cinematic Poetry/Video Art

RUN TIME
00:05:19

Country
Iran, Islamic Republic of

Film: Video Art /Architectural Composition With Cinema & Rock Music.
Video art of sculpture is the real life story of Rumi (Mevlana) and Shams Tabrizi. Rumi and Shams are well known international poets of Persian language. One day, Rumi invites Shams Tabrizi to his house, Shams throws the book Of Mevlana into the pool of water and Rumi is worried and Shams returns the book to Rumi without any trace of water.
The lost half of the sculpture in the film is a representation of the same concept, in which the dance of Sama, the sculptor’s mind and the role of the face are visible.

https://chromaartfilmfestival.org/23-selected-films/meet-the-artist-ramin-hosseinpour/

رامین حسین پور

مرکز معماری ایران همایش ADES را برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری موج، همایش رونمایی از دوره های اشتغال محور ۴.۶. ۹۵ با حضور اساتید و معماران مجرب توسط مرکز معماری ایران برگزار شد. سخنرانان این نشست تخصصی آقای مهندس مجتبی فاطمی، آقای دکتر رامین حسین پور، آقای دکتر شهاب میرزاییان و آقای مهندس پیمان فاضلی راد بودند که راهکارهایی جهت ارتقای دانش عملی و حرفه ای مهندسین معماری و عمران را بیان کردند. همچنین در این نشست تخصصی آمار و نرخ بیکاری رشته های عمران و معماری بیان شد و مرکز معماری ایران راهکارهای خود را برای حل این معضل مطرح کرد. از جمله راهکارهای مرکز معماری ایران تدوین دوره های اشتغال محور و ارجاع کار آموز به شرکت های مطرح معماری و عمران بود که حدود ۳۰ شرکت در این همایش حضور پیدا کردند و موافقت خود را جهت پذبرش کارآموز اعلام نمودند. از جمله این مهندسین که با پذیرش کاراموز دست همکاری به مرکز معماری ایران دادند می توان به آقای مهندس رضا مفاخر، اقای مهندس رضا نجفیان، سرکار خانم مهندس حبیبه مجدآبادی، آقای دکتر فرهنگ شعفی، آقای مهندس کوروش منصوری، مهندس کریم اصفهانی، مهندس مهرداد غروی زاده و…

منبع

رامین حسین پور

ویدیوآرت «صورتگر» دو جایزه جهانی برد/ نشان افتخار برای اثری از ایران

https://www.irna.ir/news/-

رامین حسین پور

BEST MUSICIAN FILM : video art of sculpture Directed by: ramin hosseinpour

http://www.emusicawards.eu/season2/

EUROPE MUSIC AWARDS

 

رامین حسین پور

Honorable Mention Best Rock Music Video Video art of sculpture by Ramin Hosseinpour

Munich Music Video Award

shttps://www.mmvawards.com/eight-season

 

Video Art Of Sculpture By Ramin Hosseinpour Won The Best Documentary Music Video

Ramin Hosseinpour

 

 

Video Art of Sculpture By Ramin Hosseinpour Won The Best Male Director Awards At Rome Music Video Awards

Ramin Hosseinpour

رامین حسین پور

Honorable Mention music awards FOR Video Art Sculpture By Ramin Hosseinpour

 

رامین حسین پور

BEST SOLO ARTIST/ WINNER Ramin Hosseinpour with sculpture

رامین حسین پور

Best VFX Sculpture (Ramin Hosseinpour)

https://praguemusicawards.com/winners

https://praguemusicawards.com/winners

RAMIN HOSSEINPOUR